510-L, Model Town Ludhiana – 141002 (India)

ਕਿਹੜੇ 7 ਲੱਛਣ ਦਸ ਸਕਤੇ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ?

Home  »  Kidney Stones   »   ਕਿਹੜੇ 7 ਲੱਛਣ ਦਸ ਸਕਤੇ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ?
Categories
Kidney Stones

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਰ੍ਤੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਬਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੇ ਇਸ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣੋ 

ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਕੈਲਕੂਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਠੋਰ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਿਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਅਖਰੋਟ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਕਸਲੇਟ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਕਾਰ 

ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜਾਂ(minerals) ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

 • ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੱਥਰ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪਿਊਰੀਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਟ੍ਰੂਵਾਈਟ ਪੱਥਰ: ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (UTIs) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਸਿਸਟੀਨ ਪੱਥਰ: ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਪੱਥਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟੀਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਖਾਸ ਦਿਖਦੇ ਲੱਛਣ

ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।   

 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ  ਰੋਜਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਠ, ਪਾਸੇ, ਹੇਠਲੇ ਪੇਟ, ਜਾਂ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਹੇਮੇਟੂਰੀਆ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ): ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਦਰਦਨਾਕ ਪਿਸ਼ਾਬ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਂ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਸਥਿਤ ਆਰ ਜੀ ਸਟੋਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਧਿਐਨ(imaging studies) ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ(urine analysis) ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

Telephone Icon
whatsup-icon